INFORMACJA BUDŻET OBYWATELSKI - GŁOSOWANIE

12 sierpnia 2019 roku rozpoczęło się głosowanie na zadania, które zakwalifikowały się do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 dla Miasta Maków Podhalański, które potrwa do 30 września 2019 roku

ZASADY I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Udział w głosowaniu biorą wyłącznie Mieszkańcy Makowa Podhalańskiego oraz Osiedli położonych na Zarąbkach Grzechyńskich.

Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu do, urn wyborczych, które usytuowane są:

 1. Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim,
 2. Miejskiej Bibliotece w Makowie Podhalańskim,
 3. Domu Kultury w Makowie Podhalańskim

UWAGA: - karty dostępne sana stronie internetowej Urzędu oraz w Biurze obsługi Urzędu Miejskiego


ZADANIA ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

DLA MAKOWA CENTRUM

 1.  Wykonanie odwodnienia oraz wyłożenie kostką brukową placu obok estrady Makowianka i placu przed OSP.
 2.  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie rodzinne ogrodu działkowego SKAWA w Makowie Podhalańskim.
 3.  Wiata grillowa na Skawą.
 4.  Zakup i montaż żaluzji okiennych na hali sportowej w Zespole Szkół w Makowie. 

Lista zadań zaklasyfikowanych do głosowania dla Makowa Centrum:

 1.        Wykonanie odwodnienia oraz wyłożenie kostką brukową placu obok estrady Makowianka i placu przed OSP.
 2.        Wiata grillowa na Skawą.
 3.        Zakup i montaż żaluzji okiennych na hali sportowej w Zespole Szkół w Makowie. 

Lista zadań odrzuconych z powodów formalnych dla Makowa Centrum;       

 1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie rodzinne ogrodu działkowego SKAWA w Makowie Podhalańskim

ZADANIA ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

DLA MAKOWA DOLNEGO:

 1. Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej SPSK w Makowie Podhalańskim.
 2. Warsztaty tradycyjnej kuchni polskiej we współczesnym świecie.


Karta głosowania Maków Centrum.

Karta głosowania Maków Dolny.