INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:34

Ważność: od godz. 15:00 dnia 23.12.2019 do godz. 15:00 dnia 24.12.2019

Obszar: Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Przebieg: W ciągu dnia, nocy oraz kolejnego dnia, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie w zlewniach zlokalizowanych na granicy województw: małopolskiego i podkarpackiego, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.


Szczegóły informacji.