Konkurs Malarstwa i Rzeźby „Boże Narodzenie w obrazach”.

Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim organizuje XVII Konkurs Malarstwa i Rzeźby „Boże Narodzenie w obrazach”.
Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański. Głównym jego celem jest skłonienie dzieci i młodzieży wraz z rodzinami do artystycznego przekazu swoich przeżyć związanych z tym wyjątkowym okresem oraz stworzenie możliwości prezentacji prac obrazujących to wydarzenie, co mamy nadzieję przyczyni się do wzrostu szacunku dla tradycji bożonarodzeniowych i rodzimego dziedzictwa kulturowego.
Aby umożliwić przybycie laureatów wraz z opiekunami na rozstrzygnięcie konkursu połączone z wernisażem wystawy zorganizowane zostanie ono w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Domu Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 5 (tel/fax. 033/87 71 481).
W dniach 18 grudnia 2019 r. - 17 stycznia 2020 r. odbywać się tam będzie wystawa pokonkursowa.
Prace należy składać w makowskim Domu Kultury do dnia 13.12.2019 r.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU "BOŻE NARODZENIE W OBRAZACH"

1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim.
2. Cel: sięgnięcie do chrześcijańskich źródeł i korzeni naszej duchowości, kultury i tradycji.
3. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz rodzin.
4. Kategorie ze względu na technikę prezentowanych prac:
a) malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle;
b) formy przestrzenne.
5. Jedna osoba (autor pracy) może zgłosić maksymalnie jedną własnoręcznie wykonaną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie nagradzaną pracę o dowolnych wymiarach wraz z kartą zgłoszenia.
6. Prace winny być oprawione (rama drewniana lub passe-partout) i dokładnie opisane (dane dotyczące autora pracy, wiek, przedszkole, szkoła – informacje te należy zamieścić na odwrocie każdej pracy), natomiast imię i nazwisko w widocznym miejscu (prawy dolny róg).
7. Nieprzekraczalny termin składania prac: 13 grudnia 2019r. (Dom Kultury w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 5 lub Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24. Do prac każda instytucja winna załączyć listę uczestników - nazwa szkoły, przedszkola imię i nazwisko autora, wiek).
8. Prace będą oceniane przez specjalnie powołane jury, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość prac).
9. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00, w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 5.
10. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach oraz wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego i ilości uczestników konkursu stworzone zostaną również odpowiednie kategorie wiekowe.
11. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne lub mailowe powiadomienie dyrekcji instytucji).
12. Organizatorzy przygotują wystawę pokonkursową, która trwać będzie w dniach:
18.12.2019r. - 17.01.2020r.
13. Od dnia 21.01.2020r. eksponowane prace będą do odebrania we własnym zakresie w „Domu Kultury” w Makowie Podhalańskim. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od w/w daty przechodzą na własność organizatora konkursu.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.
15. Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji regulaminu.