Podatki


Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, że 15-go września upływa termin płatności III raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości  oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłat można dokonywać:
- u sołtysów,
- w kasie Urzędu Miejskiego
- lub na konto Urzędu Miejskiego : Bank Spółdzielczy Jordanów oddział Maków Podhalański
  09 8799 0001 0010 0100 0114 0026