PODBABIOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY

Jak już wiadomo, w miesiącu maju zostały rozpoczęte prace budowlane związane z budową Podbabiogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Jodłowej w Makowie Podhalańskim.

Zadanie zrealizowała Firma F.H.U. KALEMBA Jerzy Kalemba z siedzibą w Sieprawiu, która wyłoniona została w procedurze przetargu nieograniczonego.

Na ten rok zaplanowane są do wykonania prace:

 • Roboty ziemne
 • Wykonanie ściany oporowej, pochylni oraz schodów
 • Wykonanie fundamentów
 • Izolacji
 • Podkładów
 • Roboty murowe i żelbetowe
 • Konstrukcji stalowych
 • Dach
 • Ścianki działowe i nadproża
 • Kanalizacja sanitarna
 • Wykonanie instalacji odgromowej

Środki na realizację pierwszej części zadania pochodzą z budżetu Gminy Maków Podhalański a wartość zadania wynosi – 1 978 000,00 złotych