PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI.

W miesiącu styczniu rozpoczęliśmy realizację zadania związanego z przeprowadzeniem bezpłatnych szkoleń mieszkańców Gminy Maków Podhalański, na które gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 650,00 złotych.

Pierwsze szkolenia dla tego zadania pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Maków Podhalański szansą na rozwój regionu” rozpoczęliśmy w szkole podstawowej w Żarnówce o tematyce „Rodzic w internecie”.

Dotychczas przeszkolonych zostało 33 osoby.

W kolejne weekendy szkolenia zostaną zorganizowane w szkole w Juszczynie a tematem ich będzie „ Moje finanse i transakcje w sieci” oraz „Mój biznes w sieci”

Projekt ten prowadzony jest w ramach wniosku „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju Kompetencji cyfrowych”.

Beneficjentami tego projektu są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej MERITUM.