Rada Miejska sesja nadzwyczajna zawiadomienie 11.09.2019 r .