Raport o Stanie Gminy Maków Podhalański 2018

Raport o Stanie Gminy Maków Podhalański 2018  


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Makowa Podhalańskiego przedstawia Radzie Miejskiej w Makowie Podhalańskim Raport o stanie Gminy Maków Podhalański za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Maków Podhalański za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim.


Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy”.

Sesja, na której zostanie rozpatrzony raport o stanie Gminy Maków Podhalański odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 9 00

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11 czerwca 2019 r. (wtorek), do godziny 1515 w pok. 19 Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.


Formularz zgłoszenia do debaty dostępny poniżej.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w        Makowie Podhalański

                              Edward Orawiec


ZGŁOSZENIE