TERMOMODERNIZACJA


TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w MAKOWIE PODHALAŃSKIM.

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że końcem grudnia 2019 r. zakończył się pierwszy etap realizacji inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim.

Pierwszy etap inwestycji za kwotę 153 750,27 złotych związany był z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz pomieszczeń wraz z przyłączem gazowym do budynku i realizowany był przez Firmę JULKAR Kompleksowe Usługi Budowlane Agnieszka Chromy z siedzibą w Budzowie.

Dla poprawy jakości powietrza na terenie gminy w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej został zamontowany i podłączony do sieci gazowej piec kondensacyjny o mocy 35 kW i sprawności 98,5% oraz 32 szt. grzejników stalowych jedno, dwu i trzypłytowych wraz z zaworami termostatycznymi.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie wybór Wykonawcy prac związanych z dociepleniem podłóg, ścian i stropów, dokończenie wymiany okien oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej umowy Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Sali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania pn.: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Maków Podhalański poprzez głęboką modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, na który Gmina Maków Podhalański otrzymała dotację w wysokości 424 324,00 złotych, tj. 80% kosztów kwalifikowanych zadania.