UWAGA!!!

                                         

 Zmiana numeru konta opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa)
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, iż od STYCZNIA 2020 roku następuje zmiana numeru konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Jordanowie Oddział Maków Podhalański
nr 44 8799 0001 0010 0100 0114 0075

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.