Dobra wiadomość dla uczniów. Rusza gimnastyka korekcyjna

Od września udało się uruchomić zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia prowadzone będą na terenie szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków Podhalański. Całkowity koszt programu„Wyprostuj się” wynosi 20 400 zł. Dotacja uzyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania wyniosła 50%, pozostałe koszty pokryje Gmina ze środków własnych.

Program kierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. 244 uczniów ze szkół w Makowie Podhalańskim, Białce, Grzechyni, Juszczynie, Kojszówce, Wieprzcu i Żarnówce będzie uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach korygujących wady postawy. Ćwiczenia będą prowadzone przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje. Zostanie utworzonych 17 grup. Jednogodzinne zajęcia odbywać się będą średnio dwa razy w tygodniu.

Zadaniem programu jest walka z wadami postawy, nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Zajęcia sportowo rekreacyjne obejmują ćwiczenia rozciągające, aktywizujące mięśnie kręgosłupa, ćwiczenia oddechowe, korygujące płaskostopie, gry i zabawy ogólnorozwojowe, gimnastykę z różnymi przyborami. Forma zajęć będzie bardzo atrakcyjna dla uczniów, ponieważ łączy zabawę z aktywnością fizyczną.

W obecnej sytuacji epidemicznej organizacja zajęć sportowych musi spełniać wszystkie wymogi reżimu sanitarnego. Instruktorzy dostosują rodzaje ćwiczeń oraz organizację do zaistniałej sytuacji.

Oferta skierowana do uczniów to wyjście naprzeciw w walce z wadami postawy. Mamy nadzieję, że kolejna aktywność da uczniom możliwość spędzenia wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia.

Po zakończeniu zajęć oczekuje się, że uczestnicy wypracują nawyk samokontroli postawy ciała, uświadomią sobie konsekwencje pogłębiania wady. Rodzice oraz uczniowie uświadomią sobie ogromny wpływ nadwagi i otyłości na wady postawy oraz korzystny wpływ aktywności fizycznej na stan zdrowia.


Gminny Zarząd Placówek Oświatowych

w Makowie Podhalańskim