Informacja o wznowieniu działalności przedszkoli

Burmistrz Makowa Podhalańskiego informuje, że od dnia 25.05.2020r planowane jest wznowienie działalności przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków Podhalański.

Warunkiem wznowienia działalności placówek jest spełnienie warunków określonych w wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Obecnie w placówkach trwają przygotowania, uwzględniające w/w wytyczne w celu zapewnienia bezpiecznej organizacji opieki i żywienia.

Dyrektorzy przeprowadzają rozeznanie ilu rodziców jest zainteresowanych posłaniem dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

Informuję ponadto, że wznowienie działalności i zakres świadczonej opieki w niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Maków Podhalański pozostaje do decyzji organów prowadzących te przedszkola.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala