Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego - Wybory Prezydenta RP 2020

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, dla wyborców ujętych w spisie wyborców w Gminie Maków Podhalański w terminie do dnia 16 czerwca 2020 do godz.15.15 :

  • za pośrednictwem usługi na platformie e-PUAP,
  • za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego  na adres: Urząd Miejski , 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, ( decyduje data wpływu do urzędu).
  • bezpośrednio w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego ul. Szpitalna 3 lub złożyć do skrzynek podawczych znajdujących się przy drzwiach wejściowych do Urzędu.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy dokonać na druku, który dostępny jest poniżej.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do Urzędu jw, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.15. Natomiast wyborca, który rozpocznie obowiązkową kwarantannę, lub izolację w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar – do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 15.15.

Zgłoszenie złożone po terminie – pozostawia się bez rozpoznania.


Pliki do pobrania: