Komunikat dla przedsiębiorców!

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju oraz wynikających z tego faktu ograniczeń dot. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w niektórych sektorach, informujemyo możliwości złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań za m-c kwiecień i maj 2020 r. wobec Gminy Maków Podhalański.

Najemcy lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu lokalowego Gminy Maków Podhalański, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Makowa Podhalańskiego, mogą ubiegać się o czynsz dla całego lokalu w wysokości 1 zł miesięcznie netto. Obniżka będzie realizowana jednym wnioskiem od razu za dwa miesiące. Nie oznacza to jednak zwolnienia z opłaty za media.

Najemcy zainteresowani tą formą wsparcia powinni złożyć stosowny wniosek.

Warunkiem uzyskania obniżki jest brak zaległości w czynszu oraz w podatku od nieruchomości.

Po rozpatrzeniu wniosku zostanie udzielona bonifikata w czynszu o czym najemca zostanie poinformowany drogą mailową.

Wypełnione wnioski należy składać przed upływem terminem płatności z tytułu najmu za m-c kwiecień.

Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem:

-poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,

- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP lub drogą mailową na adres: urzad@makow-podhalanski.pl.

Informujemy również, że w godzinach pracy urzędu, na zewnątrz - przed budynkiem,jest udostępniona skrzynka podawcza, w której można będzie umieścić wnioski.

Z uwagi na termin składania wniosków, faktury, które zostaną wystawione na początku kwietnia 2020 r., po rozpatrzeniu wniosku zostaną skorygowane.


Wniosek przedsiębiorca