Małopolska OSP 2020 dla - OSP Juszczyn

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego w dniu 02.09.2020 r. pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Sali i przyznał Gminie Maków Podhalański środki finansowe w wysokości 40 000 złotych dla Jednostki OSP Juszczyn na wsparcie realizacji zadania związanego z zakupem przez Jednostkę OSP Juszczyn nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4.

Dotacja dla Jednostki OSP Juszczyn będzie wsparciem realizowanego zakupu samochodu ratowniczo-gąsniczego, którego wykonanie i odbiór ma nastąpić do 30.11.2020 r. a wartość zadania wg podpisanej umowy przez Prezesa OSP Juszczyn Tadeusza Sałapatka w dniu 28.07.2020 r. z Firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z Bielska-Białej wynosi 789 414,00 złotych.