Ogłoszenie LGD Podbabiogórze - konkurs na stanowisko


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 17 lipca 2020 r. do 30 lipca 2020 r. konkurs na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje w załączeniu:


  1.  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
  2.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji