Ostrzeżenie meteorologiczne - 28.07.2020r.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I: 75

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 20:00 dnia 28.07.2020 do godz. 09:00 dnia 29.07.2020

Obszar: zlewnia Wisły w obrębie województwa małopolskiego oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.  W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).


Informacja zamieszczona na prośbę: Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego