Powstanie nowa strefa rekreacyjno-sportowa w Żarnówce

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje o podpisaniu w dniu 18.08.2020 r. z Samorządem Województwa Małopolskiego w Krakowie przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Salę umowy w ramach złożonego wniosku w programie Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – MIRS 2020.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 87 650,00 złotych i stanowi 49,66 % wartości zadania.

Zadanie będzie realizowane przy Szkole Podstawowej w Żarnówce i polegać będzie na wymianie nawierzchni istniejącego placu rekreacyjnego oraz budowie dwóch nowych stref rekreacyjno-sportowych tj. siłowni plenerowej i strefy do street workautu.


Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – MIRS 2020. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z Małopolski, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, związanych z modernizacją infrastruktury rekreacyjno-sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej. Celem projektu jest podniesienie standardu oraz rewitalizacja istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.

Zadanie w Gminie Maków Podhalański realizuje wyłoniona w postępowaniu przetargowym Firma HUSE z Bielska-Białej a wartość zadania inwestycyjnego wynosi 176 497,04 złotych a wykonanie i odbiór zadania zaplanowano zgodne ze złożoną ofertą do 30.10.2020 r.Zdjęcia poglądowe stref rekreacyjno-sportowych: