Powszechny Spis Rolny - informacja dla rolników


Zgodnie z zapisami w ustawie o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 rolnik ma obowiązek udzielenia informacji rachmistrzowi spisowemu i dotyczy to zarówno telefonów od rachmistrza z terenu Gminy jak i Wojewódzkiego Biura Spisowego. Jeżeli respondent odmawia podania informacji rachmistrzowi należy zaznaczyć odmowę, nawet jeśli deklaruje samospis w terminie późniejszym. Należy poinformować respondenta, że ta odmowa zostaje zarejestrowana w systemie zbierania danych i w przypadku nie dokonania samospisu skutkować będzie podjęciem kroków prawnych przewidzianych w ustawie.


Art.8a.1. Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.
1. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
Art.8c.1. Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, o którym mowa w art.8a ust.1, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
2. Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
3. Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.