Przedszkole 2020


Informacja Burmistrza Makowa Podhalańskiego


W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci oraz rodziców Burmistrz Makowa Podhalańskiego jako organ prowadzący uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, i Ministra Zdrowia, oraz mając na uwadze niewielkie zainteresowanie rodziców zorganizowaniem zajęć opiekuńczych, informuje, że Przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków Podhalański pozostają zamknięte do 24 maja 2020 roku.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala