Przypomnienie

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, iż 15-go maja upłynął termin płatności II raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W/w termin zapłaty nie uległ przedłużeniu.

Wpłat można dokonywać:

  • u sołtysów,
  • w kasie Urzędu Miejskiego
  • lub na konto Urzędu Miejskiego.


Numery kont bankowych na:

- podatek leśny, rolny, od nieruchomości

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański

nr: 09 87990001 0010 0100 0114 0026 


- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański

nr: 44 87990001 0010 0100 0114 0075