Przypomnienie o terminie zapłaty III raty podatku

Burmistrz Makowa Podhalańskiego przypomina, iż 15-go września upływa termin płatności III raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłat można dokonywać:

  • u sołtysów,
  • w kasie Urzędu Miejskiego
  • lub na konto Urzędu Miejskiego.

Numery kont bankowych na:


podatek leśny, rolny, od nieruchomości

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański
nr: 09 87990001 0010 0100 0114 0026 


opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański

nr: 44 87990001 0010 0100 0114 0075