REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Burmistrz Makowa Podhalańskiego podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół na rok szkolny 2020/2021.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2019r. poz. 1148;
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U z 2019r., poz. 1737);
  • Uchwała Nr XXIV.220.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Maków Podhalański jest organem prowadzącym;
  • Uchwała Nr XXIV.221.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 marca2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
  • Zarządzenie Nr 0050.226.2020 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański

I. Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021

II. Kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

III.Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

IV.Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

V. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych