Tymczasowy zakaz wstępu do lasu


Szanowni Państwo

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii, po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu.


Podstawa prawna
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów


Pełna treść komunikatu znajduje się na naszej stronie internetowej ( link w stopce), na stronie głównej RDLP w Katowicach pod adresem: https://www.katowice.lasy.gov.pl/ oraz stronie głównej Lasów Państwowych.


Darz Bór

Z polecenia Nadleśniczego
Tadeusz Jurzak
Zastępca nadleśniczego

tel. kom.: +48 660 755 047


ul. Zamkowa 7
34-200 Sucha Beskidzka
tel.: +48 33 874 21 74, fax.: +48 33 874 46 30