Wsparcie PZU

Gmina Maków Podhalański otrzymała dofinansowanie w wysokości 10000,00 zł. w ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstaniu lub zmniejszania skutków wypadków. Kwota dofinansowania pochodzi z funduszu prewencyjnego PZU i ma na celu ograniczenie szkód powstałych w związku z wydarzeniami komunikacyjnymi oraz ich następstwami. W ramach zadania zakupiono ponad 7500 opasek odblaskowych na rękę oraz 250 kamizelek, które posiadają logotypy Gminy Maków Podhalański oraz PZU. Materiały będą rozdysponowane wśród mieszkańców Gminy Maków Podhalański.