Wyprostuj się – sposób na wady postawy

Od marca 2020 roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański rusza program zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej „Wyprostuj się”.

Całkowity koszt zadania wynosi 40 800,00 zł. Dotacja uzyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła 50%, pozostałe koszty pokryje Gmina.

Program kierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. 244 dzieci ze szkół w Makowie Podhalańskim, Białce, Grzechyni, Juszczynie, Kojszówce,  Wieprzcu i Żarnówce będzie uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach korygujących wady postawy. Ćwiczenia będą prowadzone przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje. Zostanie utworzonych 17 grup. Jednogodzinne zajęcia odbywać się będą średnio dwa razy w tygodniu.

Zadaniem programu jest walka z wadami postawy, nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Zajęcia sportowo rekreacyjne obejmują ćwiczenia rozciągające, aktywizujące mięśnie kręgosłupa, ćwiczenia oddechowe, korygujące płaskostopie, gry i zabawy ogólnorozwojowe, gimnastykę z różnymi przyborami. Forma zajęć będzie bardzo atrakcyjna dla dzieci, ponieważ łączy zabawę z aktywnością fizyczną.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dadzą uczniom możliwość spędzenia wolnego czasu aktywnie  i z pożytkiem dla zdrowia.

Po zakończeniu zajęć oczekuje się, że uczestnicy wypracują nawyk samokontroli postawy ciała, uświadomią sobie konsekwencje pogłębiania wady. Rodzice oraz uczniowie uświadomią sobie ogromny wpływ nadwagi i otyłości na wady postawy oraz korzystny wpływ aktywności fizycznej na stan zdrowia.