Zdalna szkoła


Burmistrz Makowa Podhalańskiego w ramach prowadzonego naboru wniosków przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dla zadania pn.: „ZDALNA SZKOŁA” złożył wniosek o dofinansowanie zakupu komputerów dla szkół z terenu Gminy Maków Podhalański. Wysokość przyznanych środków naszej gminie to 70 000 złotych.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów.

Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Stąd też po informacji o możliwości ubiegania się Jednostek Samorządu Terytorialnego o wyeliminowanie ubóstwa cyfrowego wśród uczniów, Burmistrz Makowa Podhalańskiego podjął odpowiednie działania mające zrealizować i zaspokoić zgłaszane potrzeby przez Dyrektorów szkół, poprzez zakup laptopów.

Program realizowany jest ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Do końca tygodnia mają wpłynąć oferty od dostawców a po dokonaniu wybory najkorzystniejszej oferty, dostawa i sprzęt dla dzieci ma dotrzeć do dnia 08.04.2020 r. do szkół a stamtąd do uczniów.

Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej placówki oświatowej.