Budowa Podbabiogórskiego Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim


Poprawa warunków atmosferycznych pozwala Wykonawcy robót budowlanych Firme TMT Wadowice rozpocząć drugi etap prac budowlanych związanych z budową Podbabiogórskiego Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Jodłowej.

Wykonane zostało już 50,0 kW przyłącze elektroenergetyczne do budynku a obecnie trwają prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Wartość tego etapu prac budowlanych, które wykonuje Firma TMT Wadowice wynosi 1 194 609,25 złotych z czego 550 000,00 złotych pochodzi z dofinansowania w ramach pierwszego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i obejmuje:

  • Prace związane ze stolarką aluminiową zewnętrzną
  • Prace związane z elewacją zewnętrzną wentylowaną z płyt kompozytowych
  • Prace związane z instalacją odgromową
  • Prace ziemne związane z wykonaniem opaski wokół budynku

Wizualizacja elewacji południowej