Budżet Obywatelski 2021 wyniki!


W dniu 30.09.2021 r. o północy zakończyło się głosowanie internetowe na projekty złożone przez mieszkańców Makowa Podhalańskiego. W piątek 01.10.2021r. nastąpiła weryfikacja numerów PESEL w celu sprawdzenia ich poprawności tj. potwierdzenia czy są mieszkańcami Makowa Podhalańskiego i ukończyli 16 rok życia.

Wyniki głosowania na poszczególne zadania dla Makowa Centrum:

1. WIATA GRILLOWA NAD SKAWĄ WRAZ Z MONITORINGIEM - liczba głosów 64.

2. MIASTECZKO ROWEROWE - liczba głosów 44

3. Sportowe półkolonie 2022 - liczba głosów 14

4. Akcja „CIACH” bezpłatna sterylizacja i czipowanie psów i kotów - liczba głosów 24

5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Jodłową z osiedlem Tysiąclecia - liczba głosów 121

6. Łąka kwietna z domkami dla owadów obok Orlika -  liczba głosów 18

Wyniki głosowania na poszczególne zadania dla Makowa Dolnego


1. Remont części placu przy Szkole Podstawowej SPSK w Makowie Podhalańskim - liczba głosów 19


Na projekty z budżetu obywatelskiego mieszkańcy Makowa Centrum oraz Makowa Dolnego oddali łącznie 305 głosów w tym 1 głos był głosem  nieważnym.


Bardzo dziękujemy mieszkańcom za udział w edycji Budżetu Obywatelskiego dla Makowa Podhalańskiego 2021 r.


Zostanie zorganizowane spotkanie ewaluacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego dla wszystkich zainteresowanych, miejsce i termin spotkania zostanie opublikowany na stronie Urzędu Miejskiego oraz tablicach informacyjnych w Mieście.