Fundusze Norweskie - dla Gminy Maków Podhalański ponad 4 000 000 pln

Zakończono ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naborów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa. 

Nabór Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Złożono w nim 214 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości ponad 870 mln zł (ok. 202 mln euro) – dostępna alokacja (86,31 mln zł tj. 20 mln euro) została przekroczona ponad dziesięciokrotnie. Pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania uzyskały 164 projekty. Dostępne środki pozwoliły na umieszczenie na liście podstawowej 23 projektów, w których łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 85,5 mln zł (czyli ponad 19,8 mln euro), pozostałe 141 projektów znalazło się na liście rezerwowej.

Wniosek Burmistrza Makowa Podhalańskiego dla sześciu szkół podstawowych Gminy Maków Podhalański został zakwalifikowany do dofinansowania – otrzymał 100 pkt. A dofinansowanie to kwota 4 430 124,34 PLN.

W ramach tego zadania głębokiej termomodernizacji zostaną poddane budynki:

  • Szkoła Podstawowa w Wieprzcu
  • Szkoła Podstawowa w Kojszówce
  • Szkoła Podstawowa w Juszczynie
  • Szkoła Podstawowa w Grzechyni
  • Szkoła Podstawowa w Makowie Dolnym
  • Szkoła Podstawowa w Białce

Na dzień dzisiejszy trwają formalności związane z podpisaniem umowy, realizacja prac termomodernizacyjnych zaplanowana jest na rok 2022.