INFORMACJA

Informacja o planowanym w dniach 4-11.5.2021 roku zamknięciu drogi powiatowej nr 1688K w Wieprzcu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  Referatu Dróg Powiatowych 338757922