Informacja - wzrost wysokości kosztów upomnieniaInformujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021r. poz. 67)  od 13 października 2021 roku wzrosła wysokość kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z dotychczasowych 11,60 zł na 16,00 zł.


Wobec powyższego prosimy o terminowe dokonywanie wpłat podatków i opłat lokalnych.