Jubileusz setnych urodzin!

W dniu 17 kwietnia 2021r. swoje setne urodziny świętowała Pani

Maria Szkolak z Makowa Podhalańskiego.

      Dostojnej Jubilatce swoje życzenia przekazał Burmistrz Makowa
Podhalańskiego Pan Paweł Sala, Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz
Morawiecki i Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita.

      Stulatka doczekała się 15 wnuków, 25 prawnuków i 1 praprawnuka.

      Gratulując jubileuszu, życzymy zdrowia i wielu powodów do radości.