Kolejny rok działania DOMU SENIOR+

Gmina Maków Podhalański pozyskała na kolejny rok z rzędu środki finansowe w ramach wieloletniego programu SENIOR+.

Dzienny dom pobytu SENIOR + mieści się w Makowie Podhalańskim w budynku byłego dworca PKP przy ul. Kolejowej 11.

Środki finansowe przyznane przez Wojewodę Małopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 48 908,70 złotych przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego Gminy Maków Podhalański polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.