Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 


Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. To największe badanie statystyczne, przeprowadzane raz na 10 lat. Najwygodniejszą formą spisu jest wykonanie samospisu za pomocą formularza na stronie:  spis.gov.pl

Można także zgłosić się do Urzędu Miejskiego, gdzie jest przygotowane stanowisko do spisu przez Internet.

Z osobami, które jeszcze nie przeprowadziły spisu kontaktują się także Rachmistrzowie spisowi, którzy dzwonią TYLKO z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Niezbędne dane, jakie należy przygotować to:

  • Numer PESEL i nazwisko rodowe matki
  • Informację o powierzchni użytkowej mieszkania w m2
  • PESEL członków gospodarstwa domowego
  • Adres e-mail, jeśli chcesz wziąć udział w loterii spisowej

Przypominamy, że poddanie się spisowi jest obowiązkiem, który nadkłada na nas ustawa, a kto odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie.