NOWY SZPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SZKÓŁ GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI

21 maja 2021 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie Marty Malec-Lech, członka zarządu województwa małopolskiego, z samorządowcami powiatu suskiego, podczas którego dokonano wręczenia promes na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

W spotkaniu udział wzięli: Pani Agata Suszczyńska – zastępca dyrektora departamentu edukacji urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego, Pani Danuta Kawa – radna sejmiku województwa małopolskiego oraz przedstawiciele gmin z powiatu suskiego.

Na ww. spotkaniu Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala odebrał promesę na zakup laptopów dla szkół z terenu Gminy Maków Podhalański w kwocie 74 593,35 złotych.

W dniu 07.06.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania Firmą KOMBIT PLUS z Poznania, na dostawę 32 szt. komputerów przenośnych Acer TMP215-53, w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego.

Dostawa zakupionego sprzętu nastąpi do dnia 21.06.2021 r.