Obwiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Z dniem 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe i spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku.

Termin składania deklaracji:

  1. 12 miesięcy licząc od 1 lipca 2021roku - dla budynków w których przed 1 lipca 2021 roku zostało zainstalowane źródło ciepła (dotychczas zamontowane).
  2. 14 dni licząc od daty zamontowania nowego źródła ciepła (nowe budynki lub wymiana starych pieców po 1 lipca 2021 roku).


Deklaracje będzie można składać:
  1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji pod adresem internetowym: https://zone.gunb.gov.pl/.
  2. w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim (zgodnie z lokalizacją budynku).


Deklaracje do pobrania:

  1.  Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
  2.  Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne


  3. Instrukcja składania deklaracji on-line
  4. Wzór wypełnionej papierowej deklaracji A - dla budynków i lokali mieszkalnych.
  5. Wzór wypełnionej papierowej deklaracji B - dla budynków niemieszkalnych.


Dodatkowe informacje:

  1. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - FAQ