OGŁOSZENIE O NABORZE Organizator Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom – Województwo Małopolskie

Organizator Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom – Województwo Małopolskie  zaprasza:

  • OBIEKTY NOCLEGOWE
  • OBIEKTY GASTRONOMICZNE
  • ATRAKCJE TURYSTYCZNE
  • INFORMACJE TURYSTYCZNE
  • POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE

zlokalizowane (prowadzące działalność) w województwie małopolskim, w odległości nie większej niż 15 km od jednej z tras rowerowych sieci VeloMałopolska

do zgłoszenia udziału

w otwartym i nieodpłatnym Systemie Rekomendacji
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim

Opis wymagań jakie należy spełnić oraz formularz naboru jest dostępny na stronie internetowej narowery.visitmalopolska.pl/mpr

Nabór zgłoszeń trwa do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: mpr@umwm.malopolska.pl