Program Ochrony Powietrza – wypełnij ankietę, termin upływa 30.04.2021 r.

Szanowni Państwo


W ubiegłym roku do wszystkich mieszkańców Gminy Maków Podhalański została dostarczona ankieta inwentaryzacyjna dotycząca ogrzewania budynków; niestety nie wszyscy mieszkańcy zwrócili ją do Urzędu Miejskiego.

Formularze ankiet będą rozniesione wraz z informacją podatkową, ponadto można ją pobrać z naszej strony internetowej – zakładka ,,czyste powietrze ,, punkt 1.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie załączonej ankiety do 30.04.2021 r., i dostarczenie jej do Urzędu bądź do Sołtysa - wszystkich mieszkańców, którzy nie zrobili tego w ubiegłym roku !

W przypadku niedostarczenia ankiety w wyznaczonym terminie pracownicy Urzędu będą zmuszeni do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia danych dotyczących źródeł ogrzewania, posiadanych odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.) i stopnia przeprowadzonej termomodernizacji budynków.

Obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacyjnej został nałożony na gminy przez Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego.


UWAGA!!!!

Ankieta dotyczy tylko gospodarstw domowych, które nie złożyły wspomnianej ankiety w roku ubiegłym !!!

Jeżeli nadal używają Państwo pieca lub kotła na węgiel lub drewno, który nie spełnia żadnych norm emisyjnych to według uchwały antysmogowej województwa małopolskiego należy go wymienić do końca 2022 roku. Kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 trzeba wymienić do końca 2026 roku. Kocioł klasy 5 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można używać bezterminowo. 

W gminie Maków Podhalański można się ubiegać o dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła. Gmina dopłaci do kotłów gazowych, na olej, biomasę, pompę ciepła i ogrzewania elektrycznego, jednak od 2021 roku nie wolno gminom dopłacać do pieców na węgiel. Zachęcamy do składania wniosków, obowiązuje kolejność zgłoszeń, a wsparcie wynosi do 6000 zł. (szczegóły programu w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego)


Do pobrania:

  1. Ankieta inwentaryzacyjna