Projekt obwodnicy Makowa Podhalańskiego - spotkanie informacyjne


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) informuję, że w ramach realizacji dokumentacji projektowej (etap: Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami Koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej) dla budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28, odbędą się spotkania informacyjne dla zainteresowanych.

GDDKiA zaprasza Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dla przedmiotowej inwestycji:

  • 20.10.2021 godz. 16:00-18:00 w budynku OSP Maków Podhalański, ul. Kościuszki 2, Maków Podhalański
  • 21.10.2021 godz. 16:00-18:00 w Sali Rycerskiej Zamku Suskiego ul. Zamkowa 1, Sucha Beskidzka


Celem opracowania jest wybór najkorzystniejszego pod względem środowiskowym, ekonomicznym, użytkowym i społecznym przebiegu wariantu obwodnicy Makowa Podhalańskiego, uściślenie korytarza terenu, przygotowanie materiałów, które posłużą do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wybór optymalnego wariantu rozwiązań projektowych, przeznaczonych do dalszych faz opracowania.

Dyżur projektantów:

  • 20.10.2021 godz. 10:00-13:00 oraz 14:00-16:00 w budynku OSP Maków Podhalański, ul. Kościuszki 2, Maków Podhalański
  • 21.10.2021 godz. 10:00-13:00 oraz 14:00-16:00 w Sali Rycerskiej Zamku Suskiego ul. Zamkowa 1, Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu SWECO Polska Sp. z o.o. +48 882 357 017 lub +48 605 441 273


Materiały informacyjno–konsultacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: https://dk28makowpodhalanski.pl/

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu konsultacji w miejscu spotkania lub w terminie do dnia 05.11.2021r. w formie elektronicznej na adres mailowy: krzysztof.dabrowski@sweco.pl lub drogą tradycyjną na adres biura SWECO Polska Sp. z o.o. ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków z dopiskiem „Maków Podhalański DK28″.


PLAN ORIENTACYJNY


Plan orientacyjny – Pobierz

/ ROZWIĄZANIA WARIANTOWE OBWODNICY

Rys. W.1.1.1_Wariant 1 plan sytuacyjny

Rys. W.1.1.2_Wariant 1 plan sytuacyjny

Rys. W.1.1.3_Wariant 1 plan sytuacyjny

Rys. W.2.1.1_Wariant 2 plan sytuacyjny

Rys. W.2.1.2_Wariant 2 plan sytuacyjny

Rys. W.2.1.3_Wariant 2 plan sytuacyjny

Rys. W.3.1.1_Wariant 3 plan sytuacyjny

Rys. W.3.1.2_Wariant 3 plan sytuacyjny

Rys. W.3.1.3_Wariant 3 plan sytuacyjny

Rys. W.3.1.4_Wariant 3 plan sytuacyjny

Rys. W.4.1.1_Wariant 4 plan sytuacyjny

Rys. W.4.1.2_Wariant 4 plan sytuacyjny

Rys. W.4.1.3_Wariant 4 plan sytuacyjny

Rys. W.4.1.4_Wariant 4 plan sytuacyjny

Rys. W.5.1.1_Wariant 5 plan sytuacyjny

Rys. W.5.1.2_Wariant 5 plan sytuacyjny

Rys. W.5.1.3_Wariant 5 plan sytuacyjny

ANKIETA

Ankieta

/ MATERIAŁY INFORMACYJNE

Plakat informacyjny – Maków Podhalański

Plakat informacyjny – Sucha Beskidzka

Ulotka – Maków Podhalański

Ulotka – Sucha Beskidzka

/ NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ulotka – Procedura odszkodowawcza

Ulotka – Przejmowanie nieruchomości