Renowacja nagrobków

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje o wypełnieniu wszelkich formalności związanych z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów stanowiących miejsca pamięci w ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii”

Nasze zadanie dotyczy renowacji na makowskim cmentarzu dwóch nagrobków:

  • Odnowienie grobu bohatera walk powstań narodowych, byłego oficera wojska polskiego śp. Porucznika Antoniego Lubicz Kurowskiego.
  • Odnowienie grobu Katarzyny Weber oraz tablicy pamiątkowej jej synów zmarłych w wojnie bolszewickiej oraz Katyniu i Charkowie.

Prace renowacyjne realizowane pod nadzorem Konserwatora wykonuje Firma JULKAR z Budzowa a koszt całego zadania wynosi 29 989,86 złotych.