Modernizacja energetyczna budynku DOMU KULTURY


Dobiegły końca prace modernizacyjne kolejnego budynku mienia gminnego. Tym razem modernizacji energetycznej poddany został budynek Domu Kultury przy ul. Kościuszki 5 w Makowie Podhalańskim.

Zakres prac obejmował:

  • Prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych
  • Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynków mineralnych
  • Prace związane z instalacją odgromową
  • Modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni gazowej

Zadanie zrealizowała Firma Zakład Instalacyjny C.O., GAZ, WOD.-KAN., Usługi Budowlane Michał Świerkosz z Makowa Podhalańskiego, wartość realizowanych robót budowlanych wyniosła 396 363,34 złotych z czego kwota 79 551,00 złotych pochodzi dotacji celowej z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.