Wsparcie dla gastronomii – zwolnienie z II raty opłaty za sprzedaż alkoholu

Rada Miejska w Makowie Podhalańskim podjęła uchwałę umożliwiającą pomoc finansową w formie ulg dla właścicieli lokali gastronomicznych.

Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVIII.256.2021 z dnia 31 marca 2021 roku, zwalnia przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy z II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2021 r.

Co to oznacza?

  • Przedsiębiorcy prowadzący punkty sprzedaży na terenie Gminy Maków Podhalański nie muszą wnosić drugiej rat opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
  • Przedsiębiorcy, którzy wnieśli opłatę za rok 2021 jednorazowo  do dnia 31 stycznia br. - mogą otrzymać zwrot w wysokości 1/3 wniesionej opłaty.

Warunkiem uzyskania zwrotu części wpłaconej opłaty jest złożenie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego stosownego wniosku. Dokument należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3 lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

Zwolnienie następuje na podstawie:

UCHWAŁY NR XXVIII.256.2021 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Maków Podhalański i zwrotu części tej opłatyDokumenty do pobrania:

  1. Wniosek 
  2. Uchwała nr  XXVIII.256.2021 rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Maków Podhalański i zwrotu części tej opłaty