Zakup sprzętu do nauki zdalnej


Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że w ramach pozytywnie rozpatrzonego wniosku Burmistrza Makowa Podhalańskiego w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej w dniu 12.02.2021 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego.

Przyznane środki dofinansowania to kwota 74 593,35 złotych, które mają być przeznaczone na zakup laptopów dla Szkół Podstawowych z terenu gminy.

W najbliższym czasie nastąpi wybór dostawcy sprzętu, który co do jakości i parametrów będzie spełniał wymogi stawiane beneficjentom w programie przez udzielających wsparcia finansowego.