Aktualizacja - XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 


W związku z wprowadzonymi w dniu 25 marca 2021 roku przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej rozszerzonymi zasadami bezpieczeństwa w obostrzeniach epidemicznych w całej Polsce oraz na podstawie art. 15zzx. [Zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego, związków metropolitalnych, regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów odwoławczych] ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informuję iż:


- zwołana Sesja Rady Miejskiej na dzień 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 9:00 odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana w sieci internetowej;


- wszystkie posiedzenia komisji zwołane na 30 marca 2021 r. oraz 31 marca 2021 r. również odbędą się w trybie zdalnym.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward OrawiecDla zainteresowanych, istnieje możliwość aktywnego udziału w zdalnych obradach sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim, w sali narad.