Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Budżetu 14.09.2021