Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę
na dzień 24 marca 2021 r. /środa/ o godz. 14:00

posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Sprawozdanie z przyznanych dotacji z budżetu gminy Organizacjom Pozarządowym za 2020 rok
  2. Sprawozdanie z uzyskanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji w Gminie Maków Podhalański w roku 2020.


Przewodniczący Komisji
Zbigniew Bach