Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej (05.05.2021)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku


z w o ł u j ę
na dzień 05 maja 2021 r. /środa/ o godz. 14:00


posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za 2020 rok.
  2. Analiza sprawozdania z działalności Gminnych Placówek Oświatowych za 2020 rok.
  3. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Zbigniew Bach


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.