Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej 08.10.2021 godzina 14.00