Czystsze Powietrze

                                                                            

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego

i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

27.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowepyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach:

Nowy Targ Plac Słowackiego – 203 µg/m3

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: , Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna – 118 µg/m3, Rabka-Zdrój ul. Orkana – 104 µg/m3, Skawina os. Ogrody – 118 µg/m3, Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 132 µg/m3, Tarnów ul. ks. R. Sitko – 110 µg/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: Nowy Targ

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Nowy Sącz, Rabkę-Zdrój, Skawinę, Suchą Beskidzką, Tarnów

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 32 000

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 160 000

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i w przypadku miasta Tarnowa wzmożonego ruchu samochodów.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

28.01.2020 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 28.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia28.01.2020 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 28.01.2020 r. i na dzień 29.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Dzień 28.01.2020 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 28.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat nowotarski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 28.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 191 500.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 28.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasta: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, powiaty: miechowski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, krakowski, suski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 28.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 900 000.

Dzień 29.01.2020 r.

W dniu 29.01.2020 r., prognoza zanieczyszczenia powietrza nie przewiduje ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

 • ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
 • przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
 • podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
 • zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
 • zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
 • prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
 • nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
 • prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
 • w przypadku osób spalających węgiel lub drewno
 • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
 • korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

Władze gmin, powinny:

Podmioty gospodarcze, powinny:

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:

Policja oraz zarządcy dróg, powinni:

Zarządcy dróg, powinni:

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze (szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

·ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

·przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

Władze gmin, powinny:

·podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

·Podmioty gospodarcze, powinny:

·czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,

·zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,

·zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:

·prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

·Policja oraz zarządcy dróg, powinni:

·nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.

Zarządcy dróg, powinni:

·wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast,

·prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).

·Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powinna:

·prowadzić intensywne kontrole przestrzegania przepisów na placach budowy.

·Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, powinien:

·wdrożyć procedury szczególnego monitorowania i reagowania na znaczące emisje z zakładów przemysłowych.

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

·w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:

- tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

- zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

·korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,

ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

28.01.2020 r. godz. 9:00

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Źródła danych

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

Uwaga! SMOG

Skrót

W dniu 28 stycznia na części woj. małopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 28.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat nowotarski

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
                                                                        WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

                                                                         POZIOM 3

                                                                                  Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego

                                                                            i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

                                                                      dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

16.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowepyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji: Nowy Targ Plac Słowackiego – 242 µg/m3

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna – 128 µg/m3, Skawina os. Ogrody – 119 µg/m3, Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 141 µg/m3, Zabierzów ul. Wapienna – 106 µg/m3, Zakopane ul. Sienkiewicza – 119 µg/m3,

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował:

powiat nowotarski

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: miasto Nowy Sącz, powiaty: krakowski, nowotarski, suski i tatrzański.

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 32 000

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 149 000

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

17.01.2020 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 17.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia17.01.2020 r

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 17.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów - dostępnych na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current oraz na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Dzień 17.01.2020 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 17.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Nowy Sącz, oraz powiaty: nowotarski i oświęcimski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 17.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 429 000

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 17.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasta: Kraków i Tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, krakowski, nowosądecki, olkuski, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 17.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 2 250 000.

Dzień 18.01.2020 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 18.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków, powiaty: wadowicki, krakowski, wielicki, bocheński, brzeski, proszowicki, tarnowski, nowosądecki, myślenicki, limanowski oraz suski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 18.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 2 339 000.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

 • ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
 • przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
 • podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
 • zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
 • zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
 • prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
 • nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
 • prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
 • w przypadku osób spalających węgiel lub drewno
 • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
 • korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

Władze gmin, powinny:

Podmioty gospodarcze, powinny:

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:

Policja oraz zarządcy dróg, powinni:

Zarządcy dróg, powinni:

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze (szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

·ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

·przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

Władze gmin, powinny:

·podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

·Podmioty gospodarcze, powinny:

·czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,

·zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,

·zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:

·prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

·Policja oraz zarządcy dróg, powinni:

·nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.

Zarządcy dróg, powinni:

·wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast,

·prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).

·Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powinna:

·prowadzić intensywne kontrole przestrzegania przepisów na placach budowy.

·Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, powinien:

·wdrożyć procedury szczególnego monitorowania i reagowania na znaczące emisje z zakładów przemysłowych.

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

·w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:

- tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

- zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

·korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,

·ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

16.01.2020 r. godz. 9:00

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Źródła danych

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

Uwaga! SMOG

Skrót

W dniu 17 stycznia na części woj. małopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 17.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat nowotarski i oświęcimski oraz miasto Nowy Sącz

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.                                        WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 POZIOM 3

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego

i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

07.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowepyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji: Nowy Targ – 229 µg/m3

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Nowy Sącz – 103 µg/m3 , Sucha Beskidzka – 107 µg/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: Nowy Targ

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Nowy Sącz, Sucha Beskidzka

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 32 000

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 92 300

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

08.01.2020 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 08.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia09.01.2020 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 08.01.2020 r. i na dzień 09.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollutioni wyników pomiarów.

Dzień 08.01.2020 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 08.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat nowotarski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 08.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 192 000

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 08.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków, Nowy Sącz oraz Tarnów, powiaty: krakowski, suski oraz nowosądecki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 08.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 542 000

Dzień 09.01.2020 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 09.01.2020 przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Nowy Sącz oraz powiat nowosądecki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 09.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 300 000

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

 • ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
 • przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
 • podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
 • zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
 • zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
 • prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
 • nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
 • prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
 • w przypadku osób spalających węgiel lub drewno
 • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
 • korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
 • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.
 • ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
 • przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
 • podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
 • czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,
 • zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
 • zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
 • prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
 • nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
 • wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast,
 • prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
 • prowadzić intensywne kontrole przestrzegania przepisów na placach budowy.
 • wdrożyć procedury szczególnego monitorowania i reagowania na znaczące emisje z zakładów przemysłowych.
 • w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:
 • - tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
 • - zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
 • korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
 • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

Władze gmin, powinny:

Podmioty gospodarcze, powinny:

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:

Policja oraz zarządcy dróg, powinni:

Zarządcy dróg, powinni:

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze (szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

Władze gmin, powinny:

Podmioty gospodarcze, powinny:

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:

Policja oraz zarządcy dróg, powinni:

Zarządcy dróg, powinni:

Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powinna:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, powinien:

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

08.01.2020 r. godz. 9:00

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Źródła danych

Opracowanie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

Uwaga! SMOG

Skrót

W dniu 08 stycznia na części woj. małopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 08.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiat nowotarski.

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

             POZIOM 3Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania

                                                                                     i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

                                                                           dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

06.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowepyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Nowy Targ – 102 µg/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Nowy Targ

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 32 000

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

07.01.2020 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 07.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia08.01.2020 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 07.01.2020 r. i na dzień 08.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollutioni wyników pomiarów.

Dzień 07.01.2020 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 07.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat nowotarski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 07.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 192 000

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 07.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz, powiaty: krakowski, suski, dąbrowski, tarnowski, brzeski, nowosądecki,

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 07.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 896 000

Dzień 08.01.2020 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 08.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Nowy Sącz oraz powiat nowosądecki

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 08.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:300 000

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

 • ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
 • przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
 • podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
 • zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
 • zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
 • prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
 • nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
 • prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
 • w przypadku osób spalających węgiel lub drewno
 • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
 • korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
 • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.
 • ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
 • przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
 • podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
 • czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,
 • zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
 • zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
 • prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
 • nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
 • wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast,
 • prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
 • prowadzić intensywne kontrole przestrzegania przepisów na placach budowy.
 • wdrożyć procedury szczególnego monitorowania i reagowania na znaczące emisje z zakładów przemysłowych.
 • w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:
 • - tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
 • - zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
 • korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

Władze gmin, powinny:

Podmioty gospodarcze, powinny:

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:

Policja oraz zarządcy dróg, powinni:

Zarządcy dróg, powinni:

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze (szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

Władze gmin, powinny:

Podmioty gospodarcze, powinny:

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:

Policja oraz zarządcy dróg, powinni:

Zarządcy dróg, powinni:

Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powinna:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, powinien:

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

07.01.2020 r. godz. 9:00

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Źródła danych

Opracowanie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

Uwaga! SMOG

Skrót

W dniu 07 stycznia na części woj. małopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 07.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiat nowotarski.

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA DLA POZIOMU PYŁU PM10 DLA POWIATÓW: SUSKI,
WADOWICKI, BRZESKI, PROSZOWICKI

POWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA I O RYZYKU
WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO DLA PYŁU ZAWIESZONEGO
PM10 W POWIETRZU

OBSZAR: SUSKI, WADOWICKI, BRZESKI, PROSZOWICKI

                INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

                ZAGROŻENIE
                Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla
pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

                DATA WYSTĄPIENIA
                _2.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)_

                STĘŻENIA DOBOWE  PYŁU PM10 NA STACJACH
                Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: _Tarnów
ul. R. Sitko – 116 _µg/m3, _Nowy Targ – 116 µg/m3, Oświęcim –
128 µg/m3_ _Rabka Zdrój – 129  µg/m3, Sucha Beskidzka – 130
µg/m3_

                OBSZAR PRZEKROCZENIA
                Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował:_ centrum
Tarnowa, Nowy Targ, Oświęcim, Rabkę-Zdrój i Suchą Beskidzką _

                LUDNOŚĆ NARAŻONA
                Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie
poziomu informowania:_ 114 000 _

                PRZYCZYNY
                _Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora
bytowo-komunalnego._

                INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

                ZAGROŻENIE
                Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3
dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

                DATA WYSTĄPIENIA
                _ 3.01.2020 r. godz. 9.00_

                PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA RYZYKA
                _Od godz. 9.00 dnia 3.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  3.01.2020 r _

                PRZYCZYNY
                _Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora
bytowo-komunalnego i/lub wzmożonego ruchu samochodów _

                PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

                Prognoza na dzień _3.01.2020 r_. i na dzień _4.01.2020 r._ dla
stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie
prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony
Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na
portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution [2] i wyników pomiarów

                DZIEŃ 3.01.2020 R.

                OBSZAR RYZYKA WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO DLA PYŁU
PM10 Prognozowane na dzień _3.01.2020 r._ przekroczenie poziomu
alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: _powiat nowosądecki, nowotarski,
oświęcimski, krakowski i miasto Kraków_

                LUDNOŚĆ NARAŻONA NA RYZYKO WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU
ALARMOWEGO DLA PYŁU PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w
dniu _3.01.2020 r._ istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla
pyłu PM10_: 1 610 000_.

                OBSZAR RYZYKA WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA DLA
PYŁU PM10 Prognozowane na dzień _3.01.2020 r._ przekroczenie poziomu
informowania dla pyłu PM10 obejmuje: _powiat suski, wadowicki, brzeski,
proszowicki_

                LUDNOŚĆ NARAŻONA NA RYZYKO WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU
INFORMOWANIA DLA PYŁU PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym
w dniu _3.01.2020 r._ istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania
dla pyłu PM10_: 381 000_.

                DZIEŃ 4.01.2019 R. Na dzień 4.01.2020 r. nie prognozuje się
wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla
pyłu PM10

                INFORMACJE O ZAGROŻENIU

                WRAŻLIWE GRUPY LUDNOŚCI
                ·     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca
(zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), ·     osoby
cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np.
astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), ·     osoby starsze,
kobiety w ciąży oraz małe dzieci, ·     osoby z rozpoznaną chorobą
nowotworową oraz ozdrowieńcy.

                MOŻLIWE NEGATYWNE SKUTKI DLA ZDROWIA
                Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie
samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu,
znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym
kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków
astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W
okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa
się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

                ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
                Ogół ludności: -  unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na
zewnątrz, -  nie wietrz pomieszczeń, -  nie zwiększaj
zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.   Wrażliwe grupy
ludności: -    unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę
możliwości nie wychodź na zewnątrz, -    nie zapominaj o normalnie
przyjmowanych lekach, -    osoby z astmą mogą częściej odczuwać
objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków
częściej niż normalnie, -    nie wietrz pomieszczeń, -    nie
zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. W
przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z
lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami
przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - stosowanie środków
ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z
lekarzem, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz
możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na
wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, - bieżące
śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current [3]).

                DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

                ZAKRES DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH
                ZALECANE DZIAŁANIA OKREŚLONE W PROGRAMIE OCHRONY POWIETRZA W PLANIE
DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH DLA DRUGIEGO STOPNIA ZAGROŻENIA PYŁEM
PM10:   JEDNOSTKI OŚWIATOWE I OPIEKUŃCZE m.in.: szkoły, przedszkola,
żłobki), powinny: ·     ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży
na zewnątrz. SZPITALE I PRZYCHODNIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, powinny: ·
przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości
przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub
niewydolności krążenia). WŁADZE GMIN, powinny: ·     podjąć
intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości
roślinnych. PODMIOTY GOSPODARCZE, powinny: ·     zawiesić uciążliwe
prace budowlane powodujące duże zapylenie, ·     zraszać pryzmy
materiałów sypkich mogących powodować pylenie. POLICJA ORAZ
INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO, powinny: ·     prowadzić wzmożone
kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza
powyżej 5°C). POLICJA ORAZ ZARZĄDCY DRÓG, powinni: ·     nasilić
kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia
zanieczyszczenia dróg. ZARZĄDCY DRÓG, powinni: ·     prowadzić
czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej
0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia). Do MIESZKAŃCÓW
obszaru apeluje się o: ·     w przypadku osób spalających węgiel
lub drewno tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła
np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe,
zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna, ·     zaprzestanie
palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła
ogrzewania, ·     korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej,
rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży
samochodem, ·     ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do
liści. ZALECANE DZIAŁANIA OKREŚLONE W PROGRAMIE OCHRONY POWIETRZA W
PLANIE DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH DLA TRZECIEGO STOPNIA ZAGROŻENIA
PYŁEM PM10: JEDNOSTKI OŚWIATOWE I OPIEKUŃCZE (szkoły, przedszkola,
żłobki), powinny: ·     ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży
na zewnątrz. SZPITALE I PRZYCHODNIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, powinny: ·
przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości
przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub
niewydolności krążenia). WŁADZE GMIN, powinny: ·     podjąć
intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości
roślinnych. PODMIOTY GOSPODARCZE, powinny: ·     czasowo wstrzymać
procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu, ·
  zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie, ·
   zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
POLICJA ORAZ INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO, powinny: ·     prowadzić
wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze
powietrza powyżej 5°C). POLICJA ORAZ ZARZĄDCY DRÓG, powinni: ·
nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem
ograniczenia zanieczyszczenia dróg. ZARZĄDCY DRÓG, powinni: ·
wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym
natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów
ciężarowych w celu omijania centrum miast, ·     prowadzić
czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej
0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).   INSPEKCJA
NADZORU BUDOWLANEGO, powinna: ·     prowadzić intensywne kontrole
przestrzegania przepisów na placach budowy. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA, powinien: ·     wdrożyć procedury szczególnego
monitorowania i reagowania na znaczące emisje z zakładów
przemysłowych. Do MIESZKAŃCÓW obszaru apeluje się o: ·     w
przypadku osób spalających węgiel lub drewno: ·     - tymczasowe
zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub
gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości
węgla lub drewna, ·     - zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli
nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania, ·     korzystanie z
komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów
zamiast indywidualnych podróży samochodem, ·     ograniczenie
rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA DLA POZIOMU PYŁU PM10 DLA POWIATU
MYŚLENICKIEGO, SUSKIEGO I WADOWICKIEGO

POWIADOMIENIE O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA DLA POZIOMU PYŁU PM10 DLA POWIATÓW: NOWY
SĄCZ, NOWOTARSKI, SUSKI
 POWIADOMIENIE O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

 OBSZAR: NOWY SĄCZ, NOWOTARSKI, SUSKI 
 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o wystąpieniu w
 dniu wczorajszym tj; 26 listopada br. PRZEKROCZENIA POZIOMU
INFORMOWANIA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 na obszarze miasta Nowy Targ.
 Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji pomiarowej
 Nowy Targ Pl. Słowackiego. Wartość dobowego stężenia pyłu PM10

wyniosła 131 µg/m3. Przyczynami wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania były warunki meteorologiczne utrudniające
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z
sektora bytowo-komunalnego. W DNIU DZISIEJSZYM TJ; 27 LISTOPADA BR.
WYSTĘPUJE RYZYKO PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA PYŁU
 ZAWIESZONEGO PM10 na obszarze powiatów: nowotarskiego, suskiego, oraz
 miasta Nowy Sącz. Ze względu na niedostępność prognozy,
 powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania
 dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie analizy
 stężeń z ostatnich dwunastu godzin oraz prognozowanych warunków
 meteorologicznych. Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia
 poziomu informowania oraz poziomu alarmowego pyłu PM10 są warunki
 meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
 w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz wzmożonego ruchu drogowego.

 ZALECANE DZIAŁANIA OKREŚLONE W PROGRAMIE OCHRONY POWIETRZA W PLANIE
 DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH DLA DRUGIEGO STOPNIA ZAGROŻENIA PYŁEM
 PM10:  OSOBY O WYŻSZEJ WRAŻLIWOŚCI NA ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA (dzieci
 i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego,
 krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone
 na pyły), powinny:

       * ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
       * unikać wietrzenia pomieszczeń,
       * włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę
 antysmogową,
       * w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
       * śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia
 powietrza. JEDNOSTKI OŚWIATOWE I OPIEKUŃCZE (m.in. szkoły, przedszkola,
 żłobki), powinny:
 * ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

  SZPITALE I PRZYCHODNIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, powinny:
* przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości
przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).


OBSZAR: POWIAT MYŚLENICKI, SUSKI I WADOWICKI

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o wystąpieniu w
dniu wczorajszym tj; 19 listopada br. PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 na obszarze miasta Nowy Targ. Przekroczenie
poziomu informowania wystąpiło na stacji pomiarowej w Nowym Targu Pl.
Słowackiego. Wartość dobowego stężenia pyłu PM10 wyniosła 107
µg/m3. Przyczynami wystąpienia przekroczenia poziomu informowania
były warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora
bytowo-komunalnego. PROGNOZA NA DZIEŃ 20 LISTOPADA dla stężeń
średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy
zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony
Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na
portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie [2]
WSKAZUJE NA WYSTĄPIENIE RYZYKA PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA PYŁU
ZAWIESZONEGO PM10 na  obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego,
myślenickiego, suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, nowotarskiego,
bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz miasta
Nowy Sącz. Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z
sektora bytowo-komunalnego oraz wzmożonego ruchu drogowego. PROGNOZA NA
DZIEŃ 21 LISTOPADA dla stężeń średniodobowych pyłu PM10,
przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza,
wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut
badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ
pod adresem
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie [2]
WSKAZUJE NA WYSTĄPIENIE RYZYKA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO PYŁU
PM10 na  obszarze: powiatu wadowickiego i oświęcimskiego oraz
dodatkowo O RYZYKU WYSTĄPIENIA W DNIU 21 LISTOPADA PRZEKROCZENIA
POZIOMU INFORMOWANIA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 na terenie miasta Krakowa,
powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, suskiego oraz
nowotarskiego. Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z
sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu drogowego.

ZALECANE DZIAŁANIA OKREŚLONE W PROGRAMIE OCHRONY POWIETRZA W PLANIE
DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH DLA DRUGIEGO STOPNIA ZAGROŻENIA PYŁEM
PM10:

  OSOBY O WYŻSZEJ WRAŻLIWOŚCI NA ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA (dzieci i
młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego,
krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na
pyły), powinny:

        * ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
        * unikać wietrzenia pomieszczeń,
        * włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
        * w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
        * śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.