Czystsze Powietrze


2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA DLA POZIOMU PYŁU PM10 DLA POWIATU
MYŚLENICKIEGO, SUSKIEGO I WADOWICKIEGO

POWIADOMIENIE O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA DLA POZIOMU PYŁU PM10 DLA POWIATÓW: NOWY
SĄCZ, NOWOTARSKI, SUSKI
 POWIADOMIENIE O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

 OBSZAR: NOWY SĄCZ, NOWOTARSKI, SUSKI 
 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o wystąpieniu w
 dniu wczorajszym tj; 26 listopada br. PRZEKROCZENIA POZIOMU
INFORMOWANIA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 na obszarze miasta Nowy Targ.
 Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji pomiarowej
 Nowy Targ Pl. Słowackiego. Wartość dobowego stężenia pyłu PM10

wyniosła 131 µg/m3. Przyczynami wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania były warunki meteorologiczne utrudniające
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z
sektora bytowo-komunalnego. W DNIU DZISIEJSZYM TJ; 27 LISTOPADA BR.
WYSTĘPUJE RYZYKO PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA PYŁU
 ZAWIESZONEGO PM10 na obszarze powiatów: nowotarskiego, suskiego, oraz
 miasta Nowy Sącz. Ze względu na niedostępność prognozy,
 powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania
 dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie analizy
 stężeń z ostatnich dwunastu godzin oraz prognozowanych warunków
 meteorologicznych. Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia
 poziomu informowania oraz poziomu alarmowego pyłu PM10 są warunki
 meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
 w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz wzmożonego ruchu drogowego.

 ZALECANE DZIAŁANIA OKREŚLONE W PROGRAMIE OCHRONY POWIETRZA W PLANIE
 DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH DLA DRUGIEGO STOPNIA ZAGROŻENIA PYŁEM
 PM10:  OSOBY O WYŻSZEJ WRAŻLIWOŚCI NA ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA (dzieci
 i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego,
 krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone
 na pyły), powinny:

       * ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
       * unikać wietrzenia pomieszczeń,
       * włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę
 antysmogową,
       * w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
       * śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia
 powietrza. JEDNOSTKI OŚWIATOWE I OPIEKUŃCZE (m.in. szkoły, przedszkola,
 żłobki), powinny:
 * ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

  SZPITALE I PRZYCHODNIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, powinny:
* przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości
przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).


OBSZAR: POWIAT MYŚLENICKI, SUSKI I WADOWICKI

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o wystąpieniu w
dniu wczorajszym tj; 19 listopada br. PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 na obszarze miasta Nowy Targ. Przekroczenie
poziomu informowania wystąpiło na stacji pomiarowej w Nowym Targu Pl.
Słowackiego. Wartość dobowego stężenia pyłu PM10 wyniosła 107
µg/m3. Przyczynami wystąpienia przekroczenia poziomu informowania
były warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora
bytowo-komunalnego. PROGNOZA NA DZIEŃ 20 LISTOPADA dla stężeń
średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy
zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony
Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na
portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie [2]
WSKAZUJE NA WYSTĄPIENIE RYZYKA PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA PYŁU
ZAWIESZONEGO PM10 na  obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego,
myślenickiego, suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, nowotarskiego,
bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz miasta
Nowy Sącz. Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z
sektora bytowo-komunalnego oraz wzmożonego ruchu drogowego. PROGNOZA NA
DZIEŃ 21 LISTOPADA dla stężeń średniodobowych pyłu PM10,
przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza,
wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut
badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ
pod adresem
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie [2]
WSKAZUJE NA WYSTĄPIENIE RYZYKA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO PYŁU
PM10 na  obszarze: powiatu wadowickiego i oświęcimskiego oraz
dodatkowo O RYZYKU WYSTĄPIENIA W DNIU 21 LISTOPADA PRZEKROCZENIA
POZIOMU INFORMOWANIA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 na terenie miasta Krakowa,
powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, suskiego oraz
nowotarskiego. Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z
sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu drogowego.

ZALECANE DZIAŁANIA OKREŚLONE W PROGRAMIE OCHRONY POWIETRZA W PLANIE
DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH DLA DRUGIEGO STOPNIA ZAGROŻENIA PYŁEM
PM10:

  OSOBY O WYŻSZEJ WRAŻLIWOŚCI NA ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA (dzieci i
młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego,
krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na
pyły), powinny:

        * ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
        * unikać wietrzenia pomieszczeń,
        * włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
        * w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
        * śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.